ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบางพลี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบางพลี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126767.
View online Resources