พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ออบหลวง) - แม่ซา ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายต่อทางหลวงเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม -ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุมที่ออบหลวง - อำเภอแม่แจ่ม พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ออบหลวง) - แม่ซา ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายต่อทางหลวงเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม -ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุมที่ออบหลวง - อำเภอแม่แจ่ม พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32776.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล