บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215456.
View online Resources