ประกาศกระทรวงกระเกษตราธิการ เรื่องโอนหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินรวม 283 ราย จากหอทะเบียนที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไปเก็บณ หอทะเบียนที่ดินจังหวัดพิจิตร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). ประกาศกระทรวงกระเกษตราธิการ เรื่องโอนหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินรวม 283 ราย จากหอทะเบียนที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไปเก็บณ หอทะเบียนที่ดินจังหวัดพิจิตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203898.
View online Resources