ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 48/2542 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานโดมิเนี่ยนทอย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 48/2542 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานโดมิเนี่ยนทอย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240799.
View online Resources