แถลงการณ์ร่วมกัน ของ กระทรวงการต่างประเทศและ สถานเอกอัครราชทูตอเมริกันในโอกาสที่ได้ลงนาม ความตกลงฟูลไบร๊ท์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2493

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). แถลงการณ์ร่วมกัน ของ กระทรวงการต่างประเทศและ สถานเอกอัครราชทูตอเมริกันในโอกาสที่ได้ลงนาม ความตกลงฟูลไบร๊ท์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2493. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/227212.
View online Resources