พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (จ.นครสวรรค์)- อ.เก้าเลี้ยว-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1073 (อ.บรรพตพิสัย) พ.ศ.2526

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (จ.นครสวรรค์)- อ.เก้าเลี้ยว-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1073 (อ.บรรพตพิสัย) พ.ศ.2526. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30435.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล