พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินไนบริเวนที่ที่จะเวนคืน ไนท้องที่ตำบลบางเขน อำเพอนนทบุรี จังหวัดพระนคร พุทธสักราช 2486

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1943). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินไนบริเวนที่ที่จะเวนคืน ไนท้องที่ตำบลบางเขน อำเพอนนทบุรี จังหวัดพระนคร พุทธสักราช 2486. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/36391.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล