ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี [เทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง เทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี [เทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง เทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80852.
View online Resources