ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม [สมาคมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็น สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม [สมาคมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็น สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/136550.
View online Resources