พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34492.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล