กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/159316.
View online Resources