ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1309(พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร และเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ หมวด 1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 7 เส้นทาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1309(พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร และเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ หมวด 1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 7 เส้นทาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/187931.
View online Resources