บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/363794.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล