คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4761/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4761/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118897.
View online Resources