ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร สายที่ 8582 ตลาดเกษตร 1 - สี่แยก บางใหญ่ - มหาวิทยาลัยตาปี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร สายที่ 8582 ตลาดเกษตร 1 - สี่แยก บางใหญ่ - มหาวิทยาลัยตาปี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563229.
View online Resources