ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2072 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบจุดวาบไฟของคัตแบกแอสฟัลต์ด้วยถ้วยเปิดแทก(Tag)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2072 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบจุดวาบไฟของคัตแบกแอสฟัลต์ด้วยถ้วยเปิดแทก(Tag). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/110523.
View online Resources