ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบของโรงงานน้ำตาลก่อนการเปิดหีบอ้อยประจำปี พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบของโรงงานน้ำตาลก่อนการเปิดหีบอ้อยประจำปี พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199057.
View online Resources