พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลโนนไทย อำเภอโนนไทย และเขตสุขาภิบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลโนนไทย อำเภอโนนไทย และเขตสุขาภิบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31316.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล