ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 06/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างร้านอาหาร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 06/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างร้านอาหาร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274897.
View online Resources