พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/466085.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล