ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 54/2551 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า [สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี เป็น สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี (คนพิการ)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 54/2551 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า [สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี เป็น สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี (คนพิการ)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/142442.
View online Resources