พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช 2487

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1944). พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช 2487. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26523.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล