กฎ ก.ค. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). กฎ ก.ค. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273033.
View online Resources