ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 16/2551 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมธุรกิจอินเดีย-ไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 16/2551 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมธุรกิจอินเดีย-ไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96913.
View online Resources