ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักการประชุม กลุ่มงานระเบียบวาระ ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002988.
View online Resources