ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231608.
View online Resources