พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2198 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โคกสูง) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2068 (ขามทะเลสอ) พ.ศ. 2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2198 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โคกสูง) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2068 (ขามทะเลสอ) พ.ศ. 2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30848.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล