ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกประกาศเรื่อง ให้ใช้คำว่า "วันเกิด" สำหรับบุคคลทุกคน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1945). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกประกาศเรื่อง ให้ใช้คำว่า "วันเกิด" สำหรับบุคคลทุกคน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236191.
View online Resources