พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3431 สายทางแยกเข้าสุพรรณบุรี ตอนแยกเข้าบ้านไผ่ขวาง - บ้านคันคู พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3431 สายทางแยกเข้าสุพรรณบุรี ตอนแยกเข้าบ้านไผ่ขวาง - บ้านคันคู พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31263.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล