พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33121.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล