คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 184/2539 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 439/2537 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537 เรื่องแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้มีชื่อสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 184/2539 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 439/2537 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537 เรื่องแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้มีชื่อสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/102401.
View online Resources