ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 7/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างสุรินทร์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 7/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างสุรินทร์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90662.
View online Resources