ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าขนส่งฯ (ค่าโดยสาร) รถโดยสารประจำทางปรับอากาศในเส้นทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สำหรับรถโดยสารใหม่ชนิด EURO I และ EUROII

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าขนส่งฯ (ค่าโดยสาร) รถโดยสารประจำทางปรับอากาศในเส้นทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สำหรับรถโดยสารใหม่ชนิด EURO I และ EUROII. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/228370.
View online Resources