บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 61/2561 วันพฤหัสบดีที่่ 20 กันยายน 2561 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 61/2561 วันพฤหัสบดีที่่ 20 กันยายน 2561 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548347.
View online Resources