ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2561100191 ชื่อซากดึกดำบรรพ์ คิซิลคูมีมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis)]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2561100191 ชื่อซากดึกดำบรรพ์ คิซิลคูมีมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/540045.
View online Resources