พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ที่ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2509

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1966). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ที่ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2509. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28357.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล