ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91732.
View online Resources