รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม : กรณีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม : กรณีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/588599.
View online Resources