คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 27/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท สตาร์ไลท์ คิดส์ จำกัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 27/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท สตาร์ไลท์ คิดส์ จำกัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/584370.
View online Resources