ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 21/2543 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 21/2543 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226104.
View online Resources