ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 35/2541 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 35/2541 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226838.
View online Resources