พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1954). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27496.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล