ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2557100147 ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2557100147 ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/428215.
View online Resources