ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมนักบริหารธุรกิจและกฎหมาย เป็น สมาคมมิตรภาพไทย-เวิลด์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมนักบริหารธุรกิจและกฎหมาย เป็น สมาคมมิตรภาพไทย-เวิลด์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/286174.
View online Resources