คำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม.อธ. 4/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 21/2563 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายชำนาญ ศรีเพ็ง ผู้ถูกกล่าวหา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม.อธ. 4/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 21/2563 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายชำนาญ ศรีเพ็ง ผู้ถูกกล่าวหา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576972.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล