บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548519.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล