พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพระยายัง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2527

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพระยายัง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2527. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15274.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล