ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 6/2541 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ "สหภาพแรงงานโตโยต้าบอดี้เซอร์วิสประเทศไทย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 6/2541 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ "สหภาพแรงงานโตโยต้าบอดี้เซอร์วิสประเทศไทย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266839.
View online Resources