บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215239.
View online Resources